Oprichtingsbijeenkomst 9 december

Eerder heeft u aangegeven belangstelling te hebben om toe te treden, of op de hoogte te willen blijven van de op te richten Coöperatie Safety Deal Westerscheldedelta. Hierin werken bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden en hulpdiensten in grensoverschrijdend verband samen, aan de verhoging van de veiligheid in onze regio door opleidingen, trainingen, ontwikkelen en testen van innovatieve producten, onderzoeken en Europese projecten.

Inmiddels zijn wij zo ver om de coöperatie daadwerkelijk op te starten.
Wij nodigen u graag uit voor de startbijeenkomst op:

Vrijdag 9 december 2016, 14.00-16.00 uur
Locatie Bio Base Training Centre, Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen.

U kunt dan kennismaken met de andere partijen die ook willen toetreden en wij willen u graag informeren over de praktische zaken van de oprichting en over de eerste activiteiten in 2017. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Graag horen we of u in de gelegenheid bent om op vrijdag 9 december aanwezig te zijn. Wilt u een bevestigingsmail sturen naar jeroen@vigiles.nl?

Leave a reply

Comment
Name
E-mail