Project MIRG Medic van start

Een aantal (aankomende) leden hebben, via het SSN, het initiatief genomen om te komen tot de start van een Europees project ter verbetering van de medische zorg op zee en de ruime binnenwateren. Na het zeer succesvol verlopen programma MIRG brandweer, wat uitgevoerd is in samenwerking met brandweerdiensten uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Zeeland willen de initiatiefnemers onderzoeken hoe en waarmee de medische zorg op zee kan worden verbeterd. Het projectbureau is aanspreekpunt voor vragen.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail