Schelde safety network, voor een veiliger zeeland

Het Schelde Safety Network is formeel nog maar op 17 maart jl. opgericht, maar vormt nu al een flink netwerk. Een netwerk dat ernaar streeft Zeeland en omstreken slimmer te maken op het gebied van veiligheid. Om te kunnen starten en doorgroeien, bood Campus Zeeland een helpende hand. Door een bijdrage vanuit de regeling ‘Kennis & Innovatienetwerken’ werd de opstart van Schelde Safety Network mogelijk.

Schelde safety network
Het Schelde Safety Network (SSN) is een coöperatie voor bedrijven, instellingen en overheden in de grensregio Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen. Door in cross-sectorale samenwerking de krachten te bundelen in veiligheidstrainingen en opleidingen en door kenniscirculatie en innovatie te stimuleren, draagt het SSN bij aan een veiligere werkomgeving voor personeel en een vermindering van de risico’s voor de omgeving. De coöperatie focust zich op de onderwerpen fysieke veiligheid, crisisbeheersing en arbeids- en milieuveiligheid.

Het netwerk heeft nu ca. 16 partners, Jeroen Meijering (directeur) hoopt dit jaar op een verdubbeling van dit aantal. Volgens Meijering heeft veiligheid meer aandacht nodig in de regio Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen. “Men regelt zelf voor het eigen bedrijf, dat de zaken op orde zijn. Maar dit kan nog veel efficiënter door samenwerking en kennisdeling”. SSN is opgericht als onafhankelijke partij om dit te bewerkstelligen en de projectleiding op zich te nemen.

Schakelkast
De drie speerpunten van het SSN zijn industrie, maritiem en ondergronds. De coöperatie heeft als doel de veiligheid te verhogen voor deze sectoren, door verbindingen te leggen tussen opleiding, training en onderzoek. SSN is hierbij de verbinder ofwel “de schakelkast”, aldus Meijering. De coöperatie toets vragen en behoeftes en zet vervolgens partijen bij elkaar aan tafel. SSN organiseert de komende periode twee workshop dagen, waarin actuele onderwerpen de revue passeren. Denk aan veiligheid in vliegtuigen en tunnels, inzet van drones, ICT en hulpverlening op het water.

Campus zeeland
SSN is één van de Kennis & Innovatienetwerken die gesteund wordt door Campus Zeeland. “De bijdrage was belangrijk om te kunnen starten”. Er loopt op dit moment een tweede aanvraag bij Campus Zeeland, om de groei van de coöperatie voort te zetten door het aantrekken van meer leden, maar ook om het netwerk structureel te borgen. Daarnaast is het vinden van de goede onderwerpen (of: het vinden van de juiste thema’s) bij (potentiële) leden een belangrijke missie. “Ik hoop dat SSN zo open is, dat men vanzelf de weg er naar toe weet te vinden en er gebruik van gaat maken”, sluit Meijering af.

Bron: https://campuszeeland.nl/nieuws/schelde-safety-network,-voor-een-veiliger-zeeland.html

Leave a reply

Comment
Name
E-mail