Van het Bestuur en algemene Ledenvergadering – 28 juni 2017

Op 28 juni hebben zowel het algemeen bestuur als de algemene ledenvergadering vergaderd voorafgaand aan de 1ste workshop middag van onze coöperatie.

De belangrijkste agendaonderwerpen voor het algemeen bestuur waren; het opstellen van een voorstel aan de ledenvergadering voor de bezetting van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, bezien van het huidige leden aantal en hoe we om willen gaan met nieuwe/potentiële leden, de opleidingskalender en de aanstelling van een directeur voor 20 uur per week.

De ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel voor de bezetting van het bestuur.
Voorzitter: burgemeester Jan Lonink van Terneuzen
Secretaris: Kristien Byl van Cemac
Penningmeester: Ronald de Roos van H2K

Leden en potentiële leden

We hebben op dit moment 17 leden/participanten (zie website). Het kost potentiele leden/participanten soms lang tijd om een intern besluit tot deelname te organiseren. Om deze periode niet te verspillen wil het algemeen bestuur graag de ruimte geven aan de potentiele leden om aan de activiteiten van de coöperatie deel te nemen gedurende de interne besluitvorming. Er zijn z’n 15 potentiele leden in aanloop tot deelname.

Opleidingskalender

Diverse opleiders hebben de afgelopen periode samen gezeten om te spreken over hun activiteiten en hoe ze deze ten behoeve van de leden beter, slimmer en completer neer kunnen zetten. Dat is nog niet zo eenvoudig. De partijen hebben nog niet zoveel kennis van elkaar, er zit wat oud zeer en essentieel hoe willen de opleiders echt een meerwaarde betekenen. Meerdere gespreken gaan volgen met de opleiders, waarbij ook de ontbrekende centra aansluiting gaan vinden. In de tussentijd en op vraag vanuit de ledenvergadering zal binnenkort een enquête worden gemaakt om te kijken welke behoefte de leden hebben op het gebied van opleiden en oefenen.

Directeur

Door het algemeen bestuur is Jeroen Meijering aangesteld als directeur, vooralsnog tot eind 2018 om op dat moment een evaluatie te kunnen maken van de voortgang van de coöperatie en de rol van de directeur.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail