Verslag workshopmiddag 28 juni 2017

Op 28 juni is de eerste workshop middag gehouden. Een dertigtal geïnteresseerde was aanwezig in BIOBASE. Onder leiding van Lineke de Wolf van Get a Grip hebben een 5 tal sprekers het woord gevoerd, demonstraties gegeven en ons meegenomen in 5 zeer verschillende ontwerpen binnen de veiligheidssector.

Walter van Kan

Bekijk het eens van de andere kant, in plaats van alles vanuit onze eigen koker te benaderen. Kijk eens naar een andere discipline, om als mens en als organisatie veilig en effectief te werken. Maak gebruik van de reeds beschikbare toepassingen en modellen om de noodzakelijke verbeteringen te bereiken. Het gaat tenslotte om de mens, en geenszins om het jasje dat gedragen wordt.

Jorg Neve van Vigiles

Jorg heeft een toelichting gegeven over de mogelijkheden en het gebruik van een geanimeerde 3D lesprogramma/instructie. Het programma, in dit geval gemaakt voor het geven van instructie over de diverse wegtunnels van Rijkswaterstaat in zuid-west Nederland, kan ondersteunen bij het instrueren en toetsen van (tijdelijke) medewerkers op het gebied van veiligheidsonderwerpen

Marien van den Hoek van Ronik

Marien opende de wereld van het drone gebruik binnen in gebouwen en industrie. Drones kunnen ingezet worden in omsloten ruimten zoals gebouwen, opslagtanks of industriële constructies om daar een inspectie of verkenning uit te voeren. Bij inspecties kun je onder andere denken aan het bewaken van veiligheidsaspecten zoals verregaande corrosie of aanwezigheid van andere veiligheidsproblemen. In geval van incidenten kan een drone ook ingezet worden in gebieden waar het eigen bedrijf of hulpdiensten niet kunnen of willen komen.

Reggie Ekkebus van Iventure

Reggie heeft ons meegenomen in de bedreigingen die op ons af komen in de digitale wereld. Naast de diverse vormen van bedreigingen, waaronder malware en randsomeware, kon Reggie ook waardevolle tips meegeven om het risico van externe invloed op de eigen ICT sterk te verkleinen. Up to date firewalls, virusscanners en training van medewerkers op herkennen van gevaar zijn hiervan een belangrijk onderdeel.

Binaca Pilaat van Multraship

Op haar bevlogen wijze hebben we nader kennis kunnen maken met de veiligheid op de Westerschelde. Hoe stonden we er een jaar of 15 geleden voor, wat is de situatie nu en wat zou er nog moeten verbeteren. Belangrijkste statements; er is veel verbetering gerealiseerd, de mogelijke bedreigingen zijn groot en we moeten werken aan een verder samenwerking tussen publieke en private partijen om alle mogelijke kennis, kunde en materialen optimaal in te zetten bij incidenten.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail