Eindbijeenkomst EUREKA – 4 maart 2020

Op 4 maart a.s. vond de interactieve informele bijeenkomst plaats over het project EUREKA (European Research and Knowledge Association). Bij deze interessante sessie in het Industrieel Museum Zeeland nam gastheer en projectleider Ben de Reu de deelnemers mee in de resultaten, kansen, mogelijkheden en conclusies die zijn gesprekken met diverse organisaties de afgelopen maanden hebben opgeleverd.

Aan het eind van de bijeenkomst werd de deelnemers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De opgehaalde opmerkingen zullen, evenals de resultaten en conclusies, meegenomen worden in de rapportage die over enkele weken door Ben de Reu zal worden opgeleverd. Ook zal er een advies worden gegeven over de koers die na dit project kan worden uitgezet.

Wat is het Project EUREKA?
Dit project wat bestaat uit een onderzoek naar de haalbaarheid van een cluster voor kennis- en onderzoek, legt hierbij de focus op safety-vraagstukken van industrie en maintenance.
Daarnaast wordt er gekeken waar een relatie kan worden gelegd naar het trainen en oefenen van en bij bedrijven en hulpdiensten.
(Meer informatie is te vinden onder het kopje projecten)

Leave a reply

Comment
Name
E-mail