Kick-off bijeenkomst project KICIS

Op 2 juli vond de kick-off bijeenkomst plaats van het project KICIS wat staat voor Kennis- en Innovatiecentrum voor Calamiteitenbestrijding. De deelnemers voor dit project zijn:
* Schelde Safety Network (projectleider)
* Engie
* Dow Benelux
* Veiligheidscentrum Zeeland BV
* University College Roosevelt
* H2K
* KIC-Mpi
* Multraship BV

Doelstelling van het project is:
“de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat (MKB)bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen. Te beginnen met het onderzoeken en testen, op welke manieren een grootschalige toepassing van waterstof in de industrie, de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners verandert, voor wat betreft het in stand houden van het huidige veiligheidsniveau en welke inzichten dit biedt”.

De bijeenkomst was bedoeld om nader kennis te maken en na te denken over de onderzoeksvraag die behoort bij waterstof. Denk hierbij aan, wat is er aan kennis beschikbaar?, wat zou een verbindende factor kunnen zijn? en hoe is waterstof toepasbaar in het veiligheidsdomein?. Dit leverde heel veel input op, wat nu door de deelnemers nader zal worden uitgewerkt.
De voorbereiding voor de eerste partner meeting is in volle gang en staat eind augustus gepland. Tijdens deze meeting zal een keuze gemaakt worden wat de definitieve onderzoeksvraag gaat worden en waar tijdens dit project de focus op zal liggen.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail