Bestuursvergadering 12 oktober 2020

Op 12 oktober vond de 3e bestuursvergadering plaats van het Schelde Safety Network. Door de coronamaatregelen werd dit overleg digitaal belegd.
De volgende onderwerpen stonden op de agenda:
1. Opening en welkom
2. Vaststellen verslag 17 juni 2020 en doornemen actielijst
3. Financieel Verslag & Inhoudelijke Verantwoording 2019
4. Begroting en Planning 2020
5. Kascommissie & Penningmeester SSN
6. Projecten
6a. KICIS
• Stand van zaken KICIS
6b. EUREKA
• Eindrapportage Gedeputeerde De Reu
• Vervolgstappen
7. Overige
7a. Nieuwsbrief leden
7b. Ledenvergadering nieuwe datum vaststellen (was 23-09-2020)
8. Rondvraag en sluiting

Na het overleg is bepaald dat de ledenvergadering op 7 december zal plaats vinden om 14.45 uur. Dit is voorafgaand aan de laatste bestuursvergadering van dit jaar. Ook dit overleg zal digitaal plaats vinden.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail