Financiële Bestuursvergadering 1 februari 2021

Op 1 februari jl. heeft het Bestuur gekeken naar de financiële jaarrekening vanaf 2018 tot 2020 en kennis genomen van de begroting voor 2021. Op deze manier legt het SSN verantwoording af over de inkomsten en uitgaven die gedurende dit tijdspad zijn gedaan.

Op verzoek van het Bestuur werd dit keer gebruik gemaakt van een accountant, zodat de informatie volledig aan de vastgestelde richtlijnen voldoet. Hierdoor is de informatie – zeker richting de leden – volledig en transparant. Na het akkoord van het Bestuur werd de begroting voor dit jaar besproken, wat de volgende aandachtspunten opleverde:

  • de begroting 2021 – deze zal nagenoeg hetzelfde zijn als de afgelopen jaren
  • gestreefd wordt om in 2021 bij meer projecten aan te kunnen sluiten
  • in 2021 zal gewerkt worden aan het aantrekken van nieuwe leden
  • er zal meer samenhang gezocht worden bij bestaande netwerken
  • de leden van het SSN zal uiteraard nader worden geïnformeerd over de vaststelling van de cijfers

Na het bespreken van de financiën, werd er nog kort stil gestaan bij de lopende projecten zoals EUREKA en KICIS, waarna de voorzitter de vergadering afsloot.

Leave a reply

Comment
Name
E-mail