Bestuursvergadering 12 april 2021

Op 12 april vond de tweede bestuursvergadering plaats van het Schelde Safety Network. Uiteraard weer digitaal.
Tijdens dit overleg zijn de volgende agendapunten besproken:

  • Vaststellen verslag 7 december en actielijst
  • Functie penningmeester SSN
  • Vaststellen financieel verslag 1 februari
  • Strategische agenda SSN 2021 – 2023
  • Projecten: KICIS en EUREKA – stand van zaken
  • Overige: Ledenlijst SSN

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 28 juni 2021. Aansluitend zal ook de ledenvergadering plaats vinden.