Bestuurs- en Ledenvergadering 28 juni 2021 – Strategische Agenda 2021 – 2023

Op 28 juni vonden zowel de bestuursvergadering als de ledenvergadering van het Schelde Safety Network plaats.
In beide vergaderingen stond voornamelijk de Strategische Agenda 2021-2023 centraal.
Het SSN heeft op de agenda een 6-tal projecten staan, waarop het de komende 3 jaar wil focussen. Ambitieuze plannen maar waar in het Zeeuwse grote behoefte aan is.
Denk hierbij aan:

Zeeland Robotics:
Dit project focust zich op de digitalisering en inzet van robotica in de Zeeuwse economie, wat met name voor het MKB erg interessant kan zijn. Door een combinatie te maken van digitalisering en robotica met nieuwe producten en diensten, wordt een solide basis gelegd voor het genereren van meer omzet en het ontwikkelen van nieuwe markten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het een onderneming efficiënter en duurzamer maakt. Dit kan worden bereikt door samenwerkingen te zoeken met alle Zeeuwse sectoren waardoor er afgestemd kan worden:
* welke behoefte(s) er zijn (kennisvragen en thema’s)
* wordt het zoeken naar financiering eenvoudiger
* worden risico’s gedeeld en dus verlaagd
* wordt er een hechter ecosysteem gecreëerd waarbij het MKB samenwerkt met onderwijs wat weer zal zorgen voor een versnelling van de robotica ontwikkeling

Bewaking en incidentbeheersing ondersteund door Drone technieken:
In samenwerking met de industrie, havenbedrijf, toeleveranciers en de hulpdiensten is er behoefte aan het operationeel onderzoeken van de mogelijkheden om taken op het gebied van beveiliging, bewaking en de incidentbeheersing te ondersteunen met de inzet van drones. Hierbij kan gedacht worden aan:
• het overnemen van bewakingsrondes
• een continue monitoring van een gebied zonder de inzet van fysieke beveiligers
• ondersteunen van onderzoek en
• het verzamelen van dynamische informatie bij incidenten
Enerzijds gaat het om kennisvergaring voor het gebruik van de juiste middelen en materialen, anderzijds om een goede manier te vinden om de verzamelde data adequaat bij de gebruiker te krijgen.

Veiligheid in de Delta:
De Schelde Delta – en dan bedoelt als het geheel tussen Zeebrugge en Antwerpen op zowel Vlaams als Zeeuws grondgebied – kent meer risicovolle bedrijven en scheepsbewegingen dan het Rijnmond gebied. In het Vlaamse en Zeeuwse gebied zijn vele bedrijven en instanties actief om de veiligheid in het gebied te waarborgen, dit met alle onderdelen van de veiligheidsketen, ten behoeve van de burger, omgeving en bedrijven.

Daarnaast wordt er ook nog steeds gewerkt aan de reeds lopende projecten zoals: EUREKA, KICIS en PRIUS.

Indien bij het lezen interesse is in 1 van de genoemde projecten. Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Schelde Safety Network.
We vertellen graag over onze ambities en mogelijkheden om deel te nemen aan een project of op welke manier kennis en kunde kan worden uitgewisseld.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op: 4 oktober 2021
De volgende ledenvergadering staat gepland voor: 6 december 2021