Bestuursvergadering 6 december 2021

Op 6 december vond de Bestuursvergadering van het Schelde Safety Network plaats. Helaas weer digitaal door de nu geldende coronamaatregelen. Doel van dit overleg was om het bestuur bij te praten over:

  1. Strategische Agenda 2021-2023: met aandacht voor de projecten KICIS en EUREKA

Inmiddels is er voor het project KICIS een website aangemaakt, wat te bereiken is onder: www.kicis.nl.

Graag nodigen wij u uit hier een kijkje op te nemen.

Ledenvergadering geannuleerd!

De ledenvergadering zou aansluitend na de bestuursvergadering plaats vinden, maar na overleg is besloten om via een nieuwsbrief de leden te informeren over de laatste stand van zaken en welke activiteiten er in het nieuwe jaar gepland staan.