1e Bestuurs- & ledenvergadering 2022

De datum voor de bestuurs- en ledenvergadering 2022 staat genoteerd voor 16 mei a.s.

De bestuursvergadering zal zowel fysiek als digitaal worden gevoerd.

De ledenvergadering is digitaal te volgen via de link die de leden ontvangen, zodra ze zich hebben aangemeld.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

  • Verslag vorige vergadering & actielijst
  • Strategische agenda 2021-2023 met de projecten: KICIS en Innovatiecombinatie Techniek en Veiligheid