1e Nieuwsbrief KICIS 2022

Deze week zijn de partners en leden getrakteerd op een nieuwsbrief over het project KICIS. In deze nieuwsbrief werd onder andere aandacht besteed aan: de begrotingswijziging en de financiële rapportage 2022, de aankomende partner meeting, communicatie-uitingen zoals de website.

Maar ook werd meer verteld over de onderzoeksvraag: zoals iedereen weet stond het laatste jaar in het teken van het formuleren van de onderzoeksvraag, die de basis vormt voor de testen-experimenten die voor dit jaar (2022) gepland staan. Uit de inventarisatie – tot stand gekomen door de UCR – en door uitgebreid met de partners in gesprek te gaan, bleek echter, dat het formuleren van een enkele onderzoeksvraag onmogelijk is. Want met het formuleren van de ene onderzoeksvraag, kwamen er weer andere onderzoeksvragen naar boven. Gelukkig is het mogelijk om een aantal onderzoeksvragen met elkaar te clusteren, zodat deze tijdens 1 waterstoftest kunnen worden uitgevoerd. De volgende 5 onderzoeksvragen zullen worden opgepakt:    

  1. Bewaken van (sterkte en frequenties van) elektromagnetische straling van waterstofvlammen van verschillende groottes, snelheden (drukken) en afkomstig van verschillende straalpijp-breedtes.

2. Beschermende uitrusting voor 1e hulpverleners / brandweer

3. H2-brandblussing met bij voorbeeld CO2, water, schuim etc.

4. Sensor-mogelijkheden en detectielimieten (LOD) van beschikbare H2-sensoren

5. Afstralen van een H2 brand richting de overige installaties in de directe omgeving

Al met al een interessante nieuwsbrief die op te vragen is via: mariska@scheldesafetynetwork.com.