1e Bestuurs- en ledenvergadering

Op 16 mei vond de eerste Bestuurs- en Ledenvergadering van het Schelde Safety Network plaats van 2022.

Bij de Bestuursvergadering zijn de volgende punten besproken:

  1. Vastellen van: verslag bestuursvergadering 6 december 2021 en actielijst    
  2. Jaarrekening en begroting (toelichting door de accountant)  
  3. Strategische agenda 2021 – 2023
  4. Projecten KICIS en EUREKA (deze laatste is officieel afgerond en zal opgevolgd worden door het project ITV wat staat voor InnovatieCombinatie Techniek en Veiligheid)                                                                                       

Ledenvergadering: alle leden werden per mail uitgenodigd om digitaal hierbij aanwezig te zijn. Na aanmelding ontvingen zij de stukken en kregen de vergaderlink toegestuurd waarna zij digitaal werden bijgepraat over de activiteiten van het Schelde Safety Network. De leden die helaas niet in de gelegenheid waren aan te sluiten, kunnen alsnog de agenda en het verslag inzien. Deze zijn opvraagbaar via het mailadres: mariska@scheldesafetynetwork.com.