2e Nieuwsbrief SSN

Half juni is de tweede nieuwsbrief uitgestuurd richting de leden van het Schelde Safety Network. In deze nieuwsbrief is de stand van zaken gegeven over de projecten: EUREKA (het project EUREKA is een project waarbij de focus ligt op Safety-vraagstukken voor industrie en maintenance) en KICIS (KICIS is als Field-lab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding, die op termijn continue leren over innovatieve technieken en middelen) en werd melding gemaakt van de 1e Bestuurs- en Ledenvergadering die plaats vond op 16 mei jl.

Meer informatie over de projecten en/of bestuurs- en ledenvergadering kan opgevraagd worden bij: mariska@scheldesafetynetwork.com.