Bestuursvergadering 14-11-2022

De volgende bestuursvergadering van het Schelde Safety Network staat gepland op 14 november 2022.

Naast de vaste onderwerpen die zullen worden besproken zoals: notulen vorige vergadering en actielijst, de lopende projecten en activiteiten, zal er ook kennis gemaakt worden met de opvolger van Ron de Meyer.

Ron, die tot 1 september 2022 bij de Provincie Zeeland werkzaam was maar nu geniet van zijn welverdiende pensioen, heeft voor het Schelde Safety Network een belangrijke rol gespeeld door de inbreng van zijn kennis en kunde op allerlei gebied. Zijn netwerk en vooruitziende blik zullen dan ook zeker gemist worden. Ron bedankt voor alles en we houden zeker contact!!