Engineer aangetrokken project KICIS

Na een lange zoektocht is het eindelijk gelukt om een engineer te vinden, die bereid is om de mini-installatie (dat nodig is voor het uitvoeren van de testen en experimenten met waterstof) samen met Equans te ontwerpen en te bouwen. Inmiddels is er een 1e concept opgeleverd waar nu de engineers van Equans naar kijken. Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp van de installatie voor 1 februari 2023 klaar is, waarna de installatie gebouwd kan worden bij Veiligheidscentrum Zeeland in Vlissingen.