Activiteiten

Veiligheid is een breed onderwerp. Het Schelde Safety Network focust zich op fysieke veiligheid, crisisbeheersing en arbeids- en milieuveiligheid. De activiteiten richten zich vooral op:

  • Het inkopen, organiseren of ontwikkelen van veiligheidstrainingen op maat voor personeel
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten of workshops over veiligheidthema’s
  • Het initiëren of begeleiden van innovatieve projecten, al dan niet in Europees verband
  • Het initiëren of begeleiden van onderzoek en testen
  • Het versterken van onderwijs op het gebied van veiligheid in de industrie, maritieme sector en ondergrondse infrastructuur
    Doelstelling bij al deze activiteiten is om de verbindende factor binnen de werkvelden: innovatie, kenniscentra, educatie en veiligheid te zijn.

    Daarnaast houdt het Schelde Safety Network zich bezig met diverse projecten. Deze zijn beschreven op de projectenpagina.