Uncategorized

1e Nieuwsbrief KICIS 2022

Deze week zijn de partners en leden getrakteerd op een nieuwsbrief over het project KICIS. In deze nieuwsbrief werd onder andere aandacht besteed aan: de begrotingswijziging en de financiële rapportage 2022, de aankomende partner meeting, communicatie-uitingen zoals de website. Maar ook werd meer verteld over de onderzoeksvraag: zoals iedereen weet stond het laatste jaar in het teken van het formuleren…

1e Bestuurs- & ledenvergadering 2022

De datum voor de bestuurs- en ledenvergadering 2022 staat genoteerd voor 16 mei a.s. De bestuursvergadering zal zowel fysiek als digitaal worden gevoerd. De ledenvergadering is digitaal te volgen via de link die de leden ontvangen, zodra ze zich hebben aangemeld. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Verslag vorige vergadering & actielijst Strategische agenda 2021-2023 met de…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…