Financiële Bestuursvergadering 1 februari 2021

Op 1 februari jl. heeft het Bestuur gekeken naar de financiële jaarrekening vanaf 2018 tot 2020 en kennis genomen van de begroting voor 2021. Op deze manier legt het SSN verantwoording af over de inkomsten en uitgaven die gedurende dit tijdspad zijn gedaan. Op verzoek van het Bestuur werd dit keer gebruik gemaakt van een accountant, zodat de informatie volledig…

Nieuwsbrief SSN 01-2021

Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van het Schelde Safety Network. Nu fysiek contact – en daardoor de “losse” bijpraatmomenten – door de coronamaatregelen meer en meer plaats heeft gemaakt voor het digitale tijdperk, willen wij deze gelegenheid aangrijpen, u via een nieuwsbrief nader te informeren over de onderwerpen waar het Schelde Safety Network zich op…

Bestuurs- en ledenvergadering 7 december 2020

Op 7 december vond de laatste digitale bestuursvergadering plaats, gevolgd door de laatste digitale ledenvergadering van 2020. Tijdens beide vergaderingen zijn de volgende agendapunten besproken. Onderwerpen: * Vaststellen verslag vorige vergadering * Financiën – stand van zaken en inhoudelijke verantwoording * Kascommissie en aanstelling penningmeester * Projecten (KICIS en EUREKA – stand van zaken) * Nieuwe vergaderdata 2021 Begin 2021…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…