Bestuurs- en Ledenvergadering 28 juni 2021 – Strategische Agenda 2021 – 2023

Op 28 juni vonden zowel de bestuursvergadering als de ledenvergadering van het Schelde Safety Network plaats. In beide vergaderingen stond voornamelijk de Strategische Agenda 2021-2023 centraal. Het SSN heeft op de agenda een 6-tal projecten staan, waarop het de komende 3 jaar wil focussen. Ambitieuze plannen maar waar in het Zeeuwse grote behoefte aan is. Denk hierbij aan: Zeeland Robotics:…

Nieuwsbrief SSN 01-2021

Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van het Schelde Safety Network. Nu fysiek contact – en daardoor de “losse” bijpraatmomenten – door de coronamaatregelen meer en meer plaats heeft gemaakt voor het digitale tijdperk, willen wij deze gelegenheid aangrijpen, u via een nieuwsbrief nader te informeren over de onderwerpen waar het Schelde Safety Network zich op…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…