Bestuurs- en Ledenvergadering 28 juni 2021

Op maandag 28 juni vindt de volgende bestuurs- en ledenvergadering plaats van het Schelde Safety Network. De volgende agendapunten zullen aan de orde komen: Verslag en actielijst overleg 12 april jl. Stand van zaken financiën Strategische Agenda 2020 – 2023 Diversen Het bestuur en de leden zullen per mail een uitnodiging ontvangen.

Nieuwsbrief SSN 01-2021

Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van het Schelde Safety Network. Nu fysiek contact – en daardoor de “losse” bijpraatmomenten – door de coronamaatregelen meer en meer plaats heeft gemaakt voor het digitale tijdperk, willen wij deze gelegenheid aangrijpen, u via een nieuwsbrief nader te informeren over de onderwerpen waar het Schelde Safety Network zich op…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…