Vooraankondiging Ledenvergadering 7 december 2020

Vooraankondiging Ledenvergadering 7 december 2020

Op 7 december zal er een digitale ledenvergadering plaats vinden om 14.45 uur. De leden en/of geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Mariska Dingemanse. U ontvangt dan de vergaderlink voor deelname. Het mailadres is: mariska@scheldesafetynetwork.com Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de laatste bestuursvergadering van dit jaar plaats vinden. De onderwerpen die in deze vergadering worden besproken, komen ook aan bod tijdens…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…

Definiëren onderzoeksvraag voor KICIS

Op 6 oktober vond er een digitaal overleg plaats over de onderzoeksvraag die de pijler zal zijn voor het project KICIS. De volgende onderwerpen zijn tijdens dit overleg besproken: 1. Onderzoeksopdracht KICIS – Stand van zaken Tijdens de kick-off meeting is afgesproken dat de University College Roosevelt zal starten met het formuleren van de onderzoeksvraag. Zodra de onderzoeksvraag – door…

Bestuursvergadering 12 oktober 2020

Op 12 oktober vond de 3e bestuursvergadering plaats van het Schelde Safety Network. Door de coronamaatregelen werd dit overleg digitaal belegd. De volgende onderwerpen stonden op de agenda: 1. Opening en welkom 2. Vaststellen verslag 17 juni 2020 en doornemen actielijst 3. Financieel Verslag & Inhoudelijke Verantwoording 2019 4. Begroting en Planning 2020 5. Kascommissie & Penningmeester SSN 6. Projecten…

2e Partner Meeting KICIS

Op 27 augustus vindt de 2e partner meeting plaats van het project KICIS. Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken: – kennismaking partners – stand van zaken rondom KICIS – 1e rapportage september (inhoudelijk en financieel) – Definiëren onderzoeksvraag / Wijzigingsaanvraag – Urenadministratie – Regelgeving – Afschrijvingsposten – Communicatie-uitingen In het bijzijn van Reeleaf (die het projectteam met de…

Eindbijeenkomst EUREKA – 4 maart 2020

Op 4 maart a.s. vond de interactieve informele bijeenkomst plaats over het project EUREKA (European Research and Knowledge Association). Bij deze interessante sessie in het Industrieel Museum Zeeland nam gastheer en projectleider Ben de Reu de deelnemers mee in de resultaten, kansen, mogelijkheden en conclusies die zijn gesprekken met diverse organisaties de afgelopen maanden hebben opgeleverd. Aan het eind van…