Voortgang EUREKA

Sinds september 2019 wordt er gedruk gewerkt aan het project EUREKA. Inmiddels heeft projectvertegenwoordiger Ben de Reu al een aantal organisaties bezocht. De gesprekken verlopen tot nu toe zeer positief. Een eerste terugkoppeling over zijn bevindingen zullen worden gedeeld tijdens het symposium “Grip op Data” dat op 10 december in Terneuzen plaats vindt. Meer informatie en de aanmeldlink voor dit…

Symposium Veiligheid en Innovatie – Grip op Data – 12 februari 2020

Symposium Veiligheid en Innovatie “Grip op data” – Save the date Op woensdag 12 februari 2020, vanaf 13.00 uur, organiseren de Masterclass Veiligheid Zuidwest (MCV), het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KI<MPi), het Competence Development Center (CDC) en het Schelde Safety Network (SSN) het 3e symposium voor hun leden en belangstellenden in het Bio Base Europe Training Center (Zeelandlaan 2,…

Ondersteuning projecten

Dit jaar heeft het Schelde Safety Network ondersteuning in de vorm van een projectcoördinator voor de projecten EUREKA, PRIUS EN KICIS van Mariska Dingemanse. Zij is werkzaam voor de Provincie Zeeland en is deels gedetacheerd bij Veiligheidsregio Zeeland. Haar ambitie is om te werken in het veiligheidsdomein en heeft daarvoor al diverse opleidingen gevolgd. Het coördineren van de 3 projecten geeft…

Voortgang Project Eureka

Voortgang project EUREKA Het project EUREKA is een kortlopend traject dat start van 1 september 2019 tot 31 december 2019. Om organisaties, kennisinstellingen, overheden, gemeenten, hulpverleningsdiensten, universiteiten en chemie te enthousiasmeren bij dit interessante project (zie kopje projecten) aan te sluiten, is oud-gedeputeerde Ben de Reu bereid gevonden om contacten te leggen.    

Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

Algemeen Bestuur Op 19 juni 2019 heeft het algemeen bestuur vergaderd en was er aansluitend de algemene ledenvergadering. De belangrijkste agendaonderwerpen ter bespreking voor het overleg waren: Planning en begroting Financieel verslag Voortgang Projecten KICIS – PRIUS – EUREKA   Leden en potentiële leden  Op dit moment heeft het Schelde Safety Network een mooie ledenlijst van partners variërend uit de hulpverleningssector,…

Bestuursvergadering 27 maart 2019

Op 27 maart 2019 is de Bestuursvergadering gehouden onder leiding van burgemeester Lonink. De volgende bespreekpunten zijn doorgenomen: Vaststellen jaarverslag 2018 Financieel jaarverslag 2018 concept Projecten KICIS en PRIUS Project Databank Middelen & Materieel De volgende bestuursvergadering wordt eind 2019 ingepland.  

Vragenlijst inventarisatie opleidingskalender

Vragenlijst inventarisatie opleidingskalender

Het netwerk heeft de opdracht gekregen om opleidingsvragen van de leden te bundelen. Om een gezamenlijke opleidingskalender samen te stellen zijn we op zoek naar zaken waar u tegen aan loopt. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen die u medewerkers nu niet kunnen volgen omdat het inkopen van de cursus te duur is voor een klein aantal cursisten. Of trainingen die alleen…