Kennisdag VNO-NCW, VNCI & Kic-MPi

Kennisdag VNO-NCW, VNCI & Kic-MPi

4 december 2018 zal het Schelde Safety Network in samenwerking met VNO-NCW, de VNCI en het Kic-MPi een Kennisdag organiseren waarin het onderwerp veiligheid voorop staat. Het belooft een prikkelende en waardevolle dag te worden met nationaal en internationaal bekende sprekers. De organisatie zal u de komende tijd op de hoogte brengen van datum en inhoud.

Vragenlijst inventarisatie opleidingskalender

Vragenlijst inventarisatie opleidingskalender

Het netwerk heeft de opdracht gekregen om opleidingsvragen van de leden te bundelen. Om een gezamenlijke opleidingskalender samen te stellen zijn we op zoek naar zaken waar u tegen aan loopt. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen die u medewerkers nu niet kunnen volgen omdat het inkopen van de cursus te duur is voor een klein aantal cursisten. Of trainingen die alleen…

Van het Bestuur en algemene Ledenvergadering – 28 juni 2017

Van het Bestuur en algemene Ledenvergadering – 28 juni 2017

Op 28 juni hebben zowel het algemeen bestuur als de algemene ledenvergadering vergaderd voorafgaand aan de 1ste workshop middag van onze coöperatie. De belangrijkste agendaonderwerpen voor het algemeen bestuur waren; het opstellen van een voorstel aan de ledenvergadering voor de bezetting van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, bezien van het huidige leden aantal en hoe we om willen…

Verslag workshopmiddag 28 juni 2017

Verslag workshopmiddag 28 juni 2017

Op 28 juni is de eerste workshop middag gehouden. Een dertigtal geïnteresseerde was aanwezig in BIOBASE. Onder leiding van Lineke de Wolf van Get a Grip hebben een 5 tal sprekers het woord gevoerd, demonstraties gegeven en ons meegenomen in 5 zeer verschillende ontwerpen binnen de veiligheidssector. Walter van Kan Bekijk het eens van de andere kant, in plaats van…

Schelde safety network, voor een veiliger zeeland

Schelde safety network, voor een veiliger zeeland

Het Schelde Safety Network is formeel nog maar op 17 maart jl. opgericht, maar vormt nu al een flink netwerk. Een netwerk dat ernaar streeft Zeeland en omstreken slimmer te maken op het gebied van veiligheid. Om te kunnen starten en doorgroeien, bood Campus Zeeland een helpende hand. Door een bijdrage vanuit de regeling ‘Kennis & Innovatienetwerken’ werd de opstart…

28 juni: ledenvergadering en workshop

28 juni: ledenvergadering en workshop

Op 28 juni vindt de tweede ledenvergadering plaats. Aansluitend is er een middagprogramma met workshops. 10.00 uur bestuursvergadering 11.00 uur algemene ledenvergadering 13.00 uur Workshop middag met de volgende onderwerpen: leiding geven op grote hoogte kunnen drones een meerwaarde hebben binnen het veiligheidsdomein? 3D instructie voor bijzondere objecten ICT en veiligheid, wat zijn de veiligheidsaspecten voor een betrouwbaar ICT netwerk

Ledenvergadering 17 maart 2017

Ledenvergadering 17 maart 2017

Op 17 maart zal de eerste ledenvergadering worden gehouden. Leden en participanten kiezen het bestuur en stellen het reglement vast waarna de coöperatie echt van start kan. De leden zijn het hart van de organisatie. Zij bepalen dan ook de doelen voor het komende jaar.

Project MIRG Medic van start

Project MIRG Medic van start

Een aantal (aankomende) leden hebben, via het SSN, het initiatief genomen om te komen tot de start van een Europees project ter verbetering van de medische zorg op zee en de ruime binnenwateren. Na het zeer succesvol verlopen programma MIRG brandweer, wat uitgevoerd is in samenwerking met brandweerdiensten uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Zeeland willen de initiatiefnemers onderzoeken hoe…

Oprichtingsbijeenkomst 9 december

Oprichtingsbijeenkomst 9 december

Eerder heeft u aangegeven belangstelling te hebben om toe te treden, of op de hoogte te willen blijven van de op te richten Coöperatie Safety Deal Westerscheldedelta. Hierin werken bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden en hulpdiensten in grensoverschrijdend verband samen, aan de verhoging van de veiligheid in onze regio door opleidingen, trainingen, ontwikkelen en testen van innovatieve producten, onderzoeken en Europese projecten.…