All Posts

3e Nieuwsbrief

Vandaag is de 3e nieuwsbrief verstuurd naar alle leden van het Schelde Safety Network. In deze nieuwsbrief worden de leden bijgepraat over de lopende projecten en activiteiten waar het SSN zich mee bezig houdt. Ook niet-leden kunnen de nieuwsbrief aanvragen. Een aanvraag kan gestuurd worden naar: mariska@scheldesafetynetwork.com.

Engineer aangetrokken project KICIS

Na een lange zoektocht is het eindelijk gelukt om een engineer te vinden, die bereid is om de mini-installatie (dat nodig is voor het uitvoeren van de testen en experimenten met waterstof) samen met Equans te ontwerpen en te bouwen. Inmiddels is er een 1e concept opgeleverd waar nu de engineers van Equans naar kijken. Het is de bedoeling dat…

Bestuursvergadering 14-11-2022

De volgende bestuursvergadering van het Schelde Safety Network staat gepland op 14 november 2022. Naast de vaste onderwerpen die zullen worden besproken zoals: notulen vorige vergadering en actielijst, de lopende projecten en activiteiten, zal er ook kennis gemaakt worden met de opvolger van Ron de Meyer. Ron, die tot 1 september 2022 bij de Provincie Zeeland werkzaam was maar nu…

Campus Zeeland en het Schelde Safety Network

Stel je bent jong, gaat naar school en hebt een innovatief idee. Weet je dan waar je met je idee terecht kan? Ga je zelf aan de slag? Deel je dit idee met anderen? Vragen die lange tijd onbeantwoord bleven maar waar – voor de jeugd van Zeeland – nu een goed antwoord voor is gevonden. Context Omdat veel jongeren…