Opleiding crisismanagers / coördinatoren bedrijven

Opleiding voor medewerkers die een rol vervullen binnen de crisis organisatie van een bedrijf of overheidsorgaan. De opleiding kan vervolgd worden met een oefen,- en trainingstraject. De huidige inzichten op gebied van leidinggeven in crisissituatie worden aan geleerd en getraind. Door het inzetten van de eigen crisis organisatie zal praktisch geoefend worden eventueel aangevuld met externe vakdeskundigheid.