Bestuurs- en ledenvergadering 7 december 2020

Op 7 december vond de laatste digitale bestuursvergadering plaats, gevolgd door de laatste digitale ledenvergadering van 2020.
Tijdens beide vergaderingen zijn de volgende agendapunten besproken.

Onderwerpen:
* Vaststellen verslag vorige vergadering
* Financiën – stand van zaken en inhoudelijke verantwoording
* Kascommissie en aanstelling penningmeester
* Projecten (KICIS en EUREKA – stand van zaken)
* Nieuwe vergaderdata 2021

Begin 2021 zal, op verzoek van het bestuur, de leden van het Schelde Safety Network via een digitale nieuwsbrief worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de diverse projecten die lopen.

Verslag ledenvergadering
Iedereen die geïnteresseerd is in het verslag van de ledenvergadering kan deze opvragen via:
mariska@scheldesafetynetwork.com

Leave a reply

Comment
Name
E-mail